ICP单位性质 2019年07月31日22:42:20


序号 代码号 单位性质名称
1 1 国防机构
2 2 政府机关
3 3 事业单位
4 4 企业
5 5 个人
6 6 社会团体
7 9 民办非企业单位
8 10 基金会
9 11 律师执业机构
10 12 外国在华文化中心
11 13 群众性团体组织
12 14 司法鉴定机构
13 15 宗教团体
14 16 境外机构
15 17 医疗机构
16 18 公证机构

今天备案的域名

暂未更新数据